Bu döküman, veri tablosundaki seçilmiş veya filtrelenmiş kayıtların dışarıya nasıl excel, csv, json ve pdf olarak aktarılacağını öğretmektedir.

Veri Tablosunu PDF Olarak İndirmek
Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımı listede öznitelik tablosunda yer alan verileri bazı dosya formatlarında dışarı aktarmanızı sağlamaktadır.

Bu formatlar;

  1. EXCEL
  2. PDF
  3. JSON
  4. CSV

Bu formatlar tabloyu ilgilendiren bir kısım olup vektörel hiçbir veri içermemektedir.

1. EXCEL Formatı

Listede yer alan tüm kayıtları tablo EXCEL olarak indirebilmektedir.

Aşağıdaki görsellerde de öncelikli olarak dosya kayıt işlemi daha sonra listenin EXCEL formatı gösterilmiştir.

Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma

Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma

2. PDF Formatı

Listede yer alan tüm kayıtları PDF olarak indirebilmektedir.

Aşağıdaki görsellerde de öncelikli olarak dosya kayıt işlemi daha sonra listenin PDF formatı gösterilmiştir.

Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma

Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma

3. JSON Datası

Listede yer alan tüm kayıtları JSON datası olarak indirebilmektedir.

4. CSV Datası

Listede yer alan tüm kayıtları CSV datası olarak indirebilmektedir.

Benzer Gönderiler

Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Vektörel Dosya Ekleme

Son Yazılar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM Ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşLem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme Ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme Ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme Ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Dosyası Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020