Bu döküman öznitelik tablosunu kullanarak seçilmiş, filtrelenmiş verilerinizi nasıl harita üzerinde göreceğinizi öğretmektedir.

Seçilen Geometrileri Harita Gösterme
Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazlımında kayıt gösterme işlemleri harita üzerinde bulunan kayıtlara belirgin bir şekilde yaklaşmayı ve kısa süreli farklı bir renkte göstermeyi sağlar. Amaç görmek istediğiniz geometrileri daha kolay fark edebilmektir. 3 farklı kayıt gösterme seçeneği vardır. Bunlar;

  1. Hepsini Göster
  2. Seçilenleri Göster
  3. Filtrelenenleri Göster

Aşağıda ki görselde de bu seçeneklerin yerleri gösterilmiştir.

Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri

1. Hepsini Göster

Hepsini Göster seçeneği listede yer alan tüm vektörel kayıtları harita üzerinde vektörel veriye yakınlaşarak kısa süreliğine rengini değiştirerek göstermektedir.

Aşağıdaki görsellerde de öncesi ve sonrası şeklinde uygulamalı bir örnek üzerinde gösterilmektedir.

Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri

Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri

2.Seçilenleri Göster

Seçilenleri Göster seçeneği listede seçili olan tüm kayıtları harita üzerinde vektörel veriye yakınlaşarak göstermektedir.

Aşağıdaki görsellerde de öncesi ve sonrası şeklinde uygulamalı bir örnek üzerinde gösterilmektedir.

Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri

Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri

3. Filtrelenenleri Göster

Filtrelenenleri Göster seçeneği listede filtrelenmiş olan tüm kayıtları harita üzerinde vektörel veriye yakınlaşarak kısa süreliğine rengini değiştirip göstermektedir.

Aşağıdaki görsellerde de “kargir” filtrelemesi yapılarak öncesi ve sonrası şeklinde uygulamalı bir örnek üzerinde gösterilmektedir.

Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri

Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri

Benzer Gönderiler

Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme

Son Yazılar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM Ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşLem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme