Mapbox tarafından üretilen mvt ve pbf tile verilerini haritaya nasıl eklenileceğini öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımında “vector tile” ların, “raster tile” lardan farkı vektörel verileri tile çalışma prensiplerinde olduğu gibi XYZ şeklinde sunmasıdır. Dolasıyla bütün bir vektör veriyi haritaya eklemektense XYZ tile mantığında ayrılmış zoom seviyesine ve haritanın bulunduğu genişliğe göre yüklenen vektör veriler hangi verileri çekmesi gerektiğine karar verdiği anda fazla sayıdaki veriyi haritaya yüklemek yerine daha iyi bir performans sunacaktır. Web ortamlarında performans ve zamanın değerli olmasından dolayı böyle bir yöntem geliştirilmiştir. Yöntemin avantajı harita üzerindeki vektör verilerden bilgileri alabilme, geometrilerine ulaşabilme ve görünüm stillerini değiştirebilme gibi sıralanabilir.

1. Adım Vector Tile Ekleme Paneline Ulaşmak

GISLayer yazılımında Vector Tile servisi ekleme işlemi Veri menüsünde yer alan Servis Ekle grubunda ki PBF Vector Tile Servisi Ekle butonuna tıklayarak yapılabilmektedir.

Aşağıdaki görselde de işlem önceliklerine numaralandırılarak gösterilmiştir.

Vector Tile Servisi Ekleme

2. Adım Vector Tile Servis Bilgilerini Girme

GISLayer yazılımında PBF Servisi Ekleme panelinde kullanıcının doldurması gereken bazı bölümler vardır. Doldurulması gereken bu bölümleri kısaca tanımlayacak olursak;

  1. Katman Adı: Katman kutusunda görmek istediğiniz herhangi bir katman adı girebilirsiniz
  2. PBF Url Adresi: Servis sunucusunun Url adresi girilir (zorunludur). XYZ Tile Url ekleme mantığıyla aynıdır.
  3. EPSG Kodu Arama: Projeksiyon sistemi var ise tanıtılır
  4. EPSG Listesi: Tanıtılabilecek projeksiyon sistemleri listelenir ve seçim işlemi yapılır
  5. Ekle: PBF Tile servisini haritaya eklemek için kullanılır

Örnek Url: https://{a-d}.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.mapbox-streets-v6/{z}/{x}/{y}.vector.pbf?access_token=

Not: Mapbox Apikey girmeniz gerekmektedir

PBF Tile Servisi Ekleme Panelinde bulunan yukarıda tanımlarını yaptığımız terimler aşağıda ki görsellerde gösterilmektedir.

Vector Tile Servisi Ekleme

3. Adim : Vector Tile Servisinin Eklenmesi ve Görüntülenmesi

Vector Tile Servisi Ekleme panelinde doldurulması gereken kısımlar doldurulduktan sonra Ekle butonuna tıklandığında tabaka kutusuna eklenmiş olacak ve haritaya yüklenecektir.

Aşağıdaki görselde de sonuç görünümü yer almaktadır.

Vector Tile Servisi Ekleme

İlişkili Dokümanlar

PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WFS Servisi Ekleme

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma