Sistem dosyalarında yapılan değişiklikler sisteme geri gönderilebilir. Böylece değişiklikler sistem üzerinde kayıt edilmiş olur.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

Sistem dosyalarında yaptığınız geometrik ve geometrik olmayan değişimler sisteme doğrudan kayıt olmaz. Sistemde de bu değişikliğin gerçekleşmesi için sisteme geri gönderilmesi gerekiyor. Paylaşılan dosyalar içinde kişisel dosyalar içinde aynı kurallar mevcuttur.

1.Adım: Sistem Dosyasını Haritaya Ekleme

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

Sistem dosyalarını haritada görüntülemek için ‘veri’ üst menüsünde yer alan ‘Dosyalarım’ butonuna basılır. Çalışılmak istenen katman buton yardımı ile haritaya eklenir.

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

2.Adım: Katmanda Değişiklikler Yapma

Katman içerisinde çeşitli değişiklikler yapılabilir. Geometri ekleme, Geometri düzenleme, geometri silme veya geometri özelliğini değiştirme gibi. Örnek içerisinde çeşitli geometriler eklenmiş, silinmiş veya düzenlenmiştir.

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

Yapılan değişiklikleri sisteme kaydetmek için katman kutusunda değişiklik yapılan katmanın seçenekler butonuna tıklanır. Seçenekler içerisinde ‘Sisteme Geri Gönder’ seçeneğine tıklanır.

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

Açılan pencerede değişiklik yapılan geometriler (eklenen, düzenlenen, silinen) listelenir. Her geometrinin yanında 3 adet buton bulunur.

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

3.Adım: Geometriyi Haritada Gösterme

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

Göster butonu ile geometriyi haritada görüntüleyebilirsiniz.

4.Adım: Geometri Değişikliğini İptal Etmek

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

Panelde yer alan 'İptal' butonu aracılığıyla yaptığınız değişiklikleri geri alabilirsiniz. Silinen Geometriler haritaya tekrar eklenir. Düzenlenen geometriler eski haline döndürülür. Eklenen geometriler ise haritadan silinir.

5.Adım: Geometri Değişikliğini Göndermek

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

Sisteme göndermek istediğiniz geometrinin yanında yer alan 'Gönder' butonunu kullanarak geometrileri sisteme tek tek yollayabilirsiniz.

6.Adım: Geometri Değişikliklerini Toplu İptal Etmek

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

Yapılan değişiklikler topluca eski haline kolayca getirilebilir. Panel üzerinde yer alan 'Toplu İptal' butonunu kullanrak yaptığınız bütün değişiklikleri geri alabilirsiniz.

7.Adım: Geometri Değişikliklerini Toplu Göndermek

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

Katman içerisinde yapılan değişiklikleri topluca sisteme göndermek için panelin üzerinde yer alan 'Toplu Gönder' butonu aracılığyla yapabilirsiniz. Yapılan bütün değişiklikler sistemde kayıt altına alınır.

Bu seçenek tıklandıktan sonra bir durum mesajı sizi karşılar. Bu sayede geometrilerin doğru bir şekilde gönderildiğine emin olabilirsiniz.

Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma