Sistem dosyaları içerisinde paylaştığınız dosyaları görebilirsiniz. Ayrıca dosyayı hangi kullanıcılar ile paylaştığınızı görebilir ve yetkilerini düzenleyebilirsiniz.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GisLayer sisteminde paylaştığınız dosyaları ve kimlerle paylaştığınızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz kişi bazlı yetkilendirmeleri değiştirebilir veya paylaşımı durdurabilirsiniz.

1.Adım: Paylaştığınız Dosyaları Görüntüleme

Paylaştığınız dosyaları ‘veri’ üst menüsünde yer alan ‘Paylaşım Dosyaları’ butonu ile yapabilirsiniz.

Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme

Açılan panelin en üstünde paylaştığınız dosyalar listelenir.

Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme

2.Adım: Paylaştığınız Dosyaların Kullanıcılarını Görüntüleme

Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme

Paylaşılan dosya listesinde her dosyanın yanında ‘kullanıcılar’ butonu yer alır. Bu buton aracılığıyla dosyayı kimlerle paylaştığınızı görebilirsiniz.

Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme

3.Adım: Paylaştığınız Kişinin Yetkisini Değiştirme

Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme

Dosyayı paylaştığınız kişinin dosya üzerindeki yetkisini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Yetki değiştirmek için kullanıcı listesinde yer alan ayarlar butonuna tıklanır. Burada kullanıcının yetkileri listelenir.

Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme

Yetkileri istediğiniz gibi değiştirdikten sonra kaydet butonuna basılır.

Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma