Bu döküman var olan wfs-t yayınınıza nasıl ekleme, düzenleme ve silme işlemi yapacağınızı anlatmaktadır.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

WFS-T servisi WFS verisi üzerinde yapılan bir değişikliği (geometri ekleme, geometri silme ve geometri düzenleme) kaynak veriye geri göndererek aynı değişikliğin veritabanında da olmasını sağlar. GisLayer yazılımında WFS-T yayını eklenebilmektedir.

WFS-T yayını eklemek için veri menüsünde yer alan Servis ekle grubunda ki WFS-T ekle butonun tıklanmalıdır.

WFS-T Servisi Ekleme

1.Adım: WFS-T Paneli

WFS-T panelinde parametrelerin doğru ve eksiksiz yazılması önemlidir. Panel üzerinde işlemler adım adım gitmektedir. İlk adımda girilmesi gereken parametreler aşağıda tanıtılmıştır.

 1. Geoserver URL: Geoserver’ın URL adresi girilir.
 2. Çalışma Alanı: Geoserver içerisinde çalışılmak istenen namespace girilir.

NOT: URL adresi girildikten sonra Çalışma alanı bölümü açılır.

WFS-T Servisi Ekleme

Çalışma alanı yazıldıktan sonra yeşil butona butonuna basılır. Eğer sonuç başarılıysa Geoserver Layer List bölümü açılır. Bu bölümde Geoserver’ın çalışma alanı içerisinde yer alan katmanlar listelenir. Haritaya eklenmek istenen katman seçilir.

WFS-T Servisi Ekleme

Yeni açılan bölümlerde server versiyonu ve verinin EPSG kodu seçilir.

WFS-T Servisi Ekleme

WFS-T Servisi Ekleme

Gerekli parametreler doldurulduktan sonra ekle butonuna basılır. Katman haritaya yüklenir.

WFS-T Servisi Ekleme

2.Adım: WFS-T ile Değişikliği geri Göndermek

WFS-T özelliği ile haritaya eklenen katmanlarda yapılan değişiklikler (geometri ekleme, geometri silme, geometri düzenleme) server tarafına tekrar gönderilebilir.

WFS-T olarak eklenen katmanların öznitelik tablosunda WFS-T diye ek bir menü vardır. Bu menü kullanılarak yapılan değişiklikler server tarafına gönderilir. Menü içerisinde 3 adet seçenek vardır.

 1. Seçilenler
 2. Filtrelenenler
 3. Hepsi

WFS-T Servisi Ekleme

2.1. Eklenen Geometrileri Gönderme

Bu bölümde yeni eklenen geometrilerin server tarafına geri gönderilmesi anlatılmıştır.

WFS-T olarak eklenen katmana yeni eklenen geometriler server tarafına 3 farklı seçenek ile aktarılabilir.

 1. Yeni eklenen seçilen geometrileri gönder
 2. Filtrelenmiş yeni eklenen geometrileri gönder
 3. Bütün yeni eklenmiş geometrileri gönder

WFS-T Servisi Ekleme

2.2. Düzenlenen Geometrileri Gönderme

Bu bölümde silinen geometrilerin server tarafına geri gönderilmesi anlatılmıştır.

WFS-T olarak eklenen katmanda düzenlenen geometrileri server tarafına 3 farklı seçenek ile aktarılabilir.

 1. Yeni eklenen seçilen geometrileri gönder
 2. Filtrelenmiş yeni eklenen geometrileri gönder
 3. Bütün yeni eklenmiş geometrileri gönder

WFS-T Servisi Ekleme

2.3. Silinen Geometrileri Gönderme

Bu bölümde düzenlenen geometrilerin server tarafına geri gönderilmesi anlatılmıştır.

WFS-T olarak eklenen katmanda var olan ve silinmiş geometrileri server tarafına 3 farklı seçenek ile aktarılabilir.

 1. Yeni eklenen seçilen geometrileri gönder
 2. Filtrelenmiş yeni eklenen geometrileri gönder
 3. Bütün yeni eklenmiş geometrileri gönder

WFS-T Servisi Ekleme

İlişkili Dokümanlar

Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma