Bu döküman geometrik işlem gören vektör verilerini nasıl listeleyeceğinizi öğretir

İşLem Yapılan Verileri Filtreleme
Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

Vektörel katmanlarda yapılan değişiklikler (yeni eklenen geometriler, değişen geometriler, silinen geometriler) sorgulanabilmektedir.

1.Adım: Öznitelik Tablosu -> İşlem -> Değişimi Göster

Bu sorgulama için vektörel katmanın öznitelik tablosunda işlem menüsünden değişimi göster menüsüne gidilmelidir.

Öznitelik tablosu -> işlem -> değişimi göster

4 adet seçenek mevcuttur:

  • Yeni eklenenleri Listele

  • Düzenlenenleri Listele

  • Silinenleri Listele

  • Mevcutları Listele

  • İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

2.1. Yeni Eklenenleri Listele

Bu işlemde vektörel katmana yeni eklenen geometriler listelenir. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

Burada bir vektörel katmanın ilk hali görülmektedir.

  • İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

Bu katmana bazı ek çizimler yapılır ve yeni eklenenleri listele menüsü seçilir.

  • İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

Bu işlemden sonra öznitelik tablosunda sadece yeni eklenen veriler listelenir.

  • İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

2.2. Düzenlenenleri Listele

Bu işlemde vektörel katmanda var olan ve değiştirilmiş olan geometriler listelenir. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

Bazı geometriler düzenlendikten sonra düzenlenenleri listele işlemi seçilir.

İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

Bu işlemden sonra öznitelik tablosunda yalnızca düzenlenen geometriler listelenir.

İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

2.3. Silinenleri Listele

Bu işlemde vektörel katmanda var olan ve sonradan silinmiş olan geometriler listelenir. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

İlk olarak bütün veriler aşağıdaki gibidir ve öznitelik tablosunda bütün veriler listelenir.

İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

Bazı geometriler silindikten sonra silinenleri listele işlemi seçilir.

İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

Bu işlemden sonra öznitelik tablosunda yalnızca silinen geometriler listelenir.

İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

2.4. Mevcutları Listele

Bu işlemde vektörel katmanda var olan bütün geometriler listelenir. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

Mevcutları listele işlemi seçilir.

İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

Bu işlemden sonra katmanda yer alan bütün geometriler listelenir.

İşlem Yapılan Verileri Filtreleme

Benzer Gönderiler

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi

Son Yazılar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM Ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşLem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme Ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme Ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme Ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Dosyası Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020