Bu döküman geometrilerinizi bir konumdan başka bir konuma tekli veya bir bütün olarak taşımayı öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

Çalışma alanınızda bulunan geometriler olması gereken yerlerinde değilse bu yöntemi kullanabilirsiniz.

1. Adım: Araçlar -> Taşıma

Araçlar menüsünü seçerek Taşıma butonuna tıklayın.

Geometrileri Başka Konuma Taşımak

2. Adım: Geometri Taşıma Paneli

Panelin iki farklı kullanım şekli vardır. Kullanıcı ihtiyacına bağlı olarak haritadan tek bir geometriyi veya tüm katmanı taşıyabilir.

2.1. Haritadan Geometri Seçerek Taşıma

Geometrileri Başka Konuma Taşımak

  1. Kullanılan yöntem haritadan geometri seçmek olmalıdır.
  2. Geometrileri Taşırken Kopyala butonunu aktif ederek geometrileri kopyalayabilirsiniz.
  3. Taşınacak geometriyi seçmek için sağda bulunan butona tıklayıp haritadan bir geometri seçiniz.
  4. Taşıma noktasını belirlemek için sağda bulunan butona tıklayıp geometri üzerindeki bir noktayı seçiniz.
  5. Geometriyi bulunması gereken yere taşımak için sağda bulunan butona tıklayıp haritadan bir nokta seçiniz veya noktanın koordinatları biliniyorsa giriniz. Bu adım sonrasında taşınacak olan geometrinin ön izlemesi ekranda görüntülenecektir. İşlemi tamamlamak için Geometrileri Taşı butonuna tıklayınız.

Geometrileri Başka Konuma Taşımak

2.2. Bir Katmanda Bulunan Tüm Geometrileri Taşımak

Taşınması gereken birden çok geometri varsa bu işlemi pratikleştirmek amacıyla Var Olan Katmandan Seçerek Taşıyabilirsiniz.

Geometrileri Başka Konuma Taşımak

  1. Kullanılan yöntem Var Olan Katmanlardan Seçerek olmalıdır.
  2. Geometrileri Taşırken Kopyala butonunu aktif ederek geometrileri kopyalayabilirsiniz.
  3. Taşımak istediğiniz katmanı listeden seçebilirsiniz.
  4. Taşıma noktasını belirlemek için sağda bulunan butona tıklayıp geometri üzerindeki bir noktayı seçiniz.
  5. Geometriyi bulunması gereken yere taşımak için sağda bulunan butona tıklayıp haritadan bir nokta seçiniz veya noktanın koordinatları biliniyorsa giriniz. Bu adım sonrasında taşınacak olan geometrinin ön izlemesi ekranda görüntülenecektir. İşlemi tamamlamak için Geometrileri Taşı butonuna tıklayınız.

Geometrileri Başka Konuma Taşımak

İlişkili Dokümanlar

Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma