GISLayer yazılımda katman kutusunu ve var olan katmanları listeler. Katmanı yönetmeniz için yardımcı olur.

Admin 04.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımında katman kutusuna üç farklı şekilde ulaşılabilmektedir. Bunlar;

 1. Veri menüsünden Katmanlar butonuna tıklayarak
 2. Ekranın sol üst köşesinde yer alan katman simgesine tıklayarak
 3. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan buton grubunda bulunan ve üstten üçüncü sırada listelenmiş katman simgesine tıklayarak

Aşağıdaki görselde de katman kutusunun açabileceğiniz butonlar ve butonların yerleri gösterilmiştir.

Katman Kutusu Kullanımı

1 – Katman Kutusundaki Butonların Kullanımı

GISLayer yazılımında katman kutusunun üst kısımda 12 adet buton bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Yeni Katman Oluştur: Yeni bir vektör katman oluşturma panelini açar
 2. Tüm Katmanları Sil: Katman kutusunda yer alan bütün katmanları haritadan kaldırır
 3. Tüm Katmanların Görünürlüğünü Değiştir: Katmanaların görünürlüğünü değiştirmenizi sağlar.
 4. Sistem Dosyaları Görüntüleme: Sistemde kayıtlı olan katmanları görüntüler
 5. Paylaşımı Göster: Paylaştığınız dosyaları, sizinle paylaşılan dosyaları ve usermap paylaşımlarını görüntüler
 6. Daha Önce Kullanılmış Katmanlar: Daha önce kullanmış olduğunuz katmanları saklayarak hızlı bir şekilde tekrar haritaya eklemeniz için kullanılır
 7. Yukarı Taşı: Katmanların Z-index seviyesine göre bir üst katmanın üzerinde görünmesi için kullanılır
 8. Aşağı İndir: Katmanların Z-index seviyesine göre bir alt katmanın altında görünmesi için kullanılır
 9. Geometrik Çizim ve Düzenleme Kilidi: Vektör katmanların düzenlenmesini veya bu katmanda çizim yapma yeteneklerini açmaya yarar
 10. Katman Görünümünü Stillendir: Katman görünümünü stillendirme panelini açmaya yarar
 11. Analiz grafiği oluştur: Vektör katmanlar içerisinde yer alan bilgilere göre pasta, çizgi ve çubuk grafik gibi analizlerin sunumunda kullanılan paneli açar
 12. Katman İçerisinde Filtreleme: Aktif katman içerisinde sorgulama ve filtreleme yapmak için kullanılan paneli açar

Katman Kutusu Kullanımı

2 – Katman Listesinin Kullanımı

GISLayer yazılımında yukarıda açmış olduğumuz katman kutusunda üst buton grubunun altında bulunan katman listesinin kullanımını maddeler halinde açıklayacak olursak bunlar;

 1. Hızlı Renk Değiştir: Katmanların rengini hızlı ve pratik şekilde değiştirmek istiyorsak kullanılır
 2. Radyo Buton: Katmanları aktif hale getirebilmek için kullanılır
 3. Görünürlük Kapat: Katmanların harita üzerinde ki görünürlüğünü açıp kapatmak için kullanılır
 4. Katman Listesinden ve Haritadan Kaldır: Katmanları haritadan silmek için kullanılır
 5. Diğer Özellikler: Katmanların kendisine ait olan özel bir menüsü olup katman tipine göre farklılık gösterir. Daha kompleks işlemleri yapmak için kullanılır

Aşağıdaki görsellerde de butonların yerleri gösterilmiştir.

Katman Kutusu Kullanımı

3-Katmanların Kendisine Ait Özel Menüsü

GISLayer yazılımında katman listesinde Diğer Özellikler butonuna tıklanarak açılan menüde 9 adet buton bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Katmanı Haritada Göster: Katmana harita üzerinde pencereye sığacak şekilde yaklaşmak için kullanılır
 2. Öznitelik Tablosunu Aç: Var olan katmanın içerisindeki öznitelik tablosunu açar
 3. GeoJSON Çıktısına Bak: Katmanın geojson çıktısını görüntüler
 4. Dışa Aktar-SQL İndir: Var olan katmanı kullanıcılara sunulan dosya formatlarında bilgisayarlarına indirmeye yarar
 5. Etiketleri Aç: Var olan katmanın öznitelik bilgilerini görmenizi sağlar
 6. Katman Ayarları: Katman içerisinde değişiklikler yapmanızı sağlar
 7. Katman Birleştir-Mekansal: İki farklı katmanın geometrik-mekansal ilişkileri üzerinden yeni bir katman oluşturmaya veya birleştirmeye yarar
 8. Katmanın İçini Boşalt: Katmanı silmez ancak katman içerisinde ki var olan geometrileri silmeye yarar
 9. Sisteme Kaydet Katmanı sisteme kaydetmenizi sağlar

Aşağıdaki görselde de butonların yerleri gösterilmiştir.

Katman Kutusu Kullanımı

İlişkili Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Katman Kutusu Kullanımı

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma