Bu döküman belirlediğiniz bir kapalı alan içerisine giren OSM objelerini geometrik olarak nasıl çekileceğini öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

Bu hizmet yalnızca yetkisi olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Yetkili kullanıcılarımız bu başlıkta GISLayer yazılımında istedikleri bir alan için OSM vektörel verilerini nasıl indirebileceklerini öğrenebilirler.

Yeni bir katman oluşturarak verilerin o katmanda tutulmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hızlı katman oluşturma butonunu kullanarak hızlıca katman oluşturabilirsiniz.

1. Adım: Servisler -> OSM

Servisler menüsünde tıklayınız ve API kaynaklarından OSM seçiniz.

Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme

OSM; özgür yazılım şartları altında oluşturulan açık kaynaklı, tüm kullanıcılar tarafından geliştirilebilen ve güncellenebilen bir harita oluşturma projesidir.

2. Adım: Open Street Map Vektörel Veri İndirme Paneli

Açılan panelde işlem adımlarını uygulayınız.

Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme

  1. OSM Katmanını Aç: Kullanıcılar burada amacına uygun olarak OSM katmanını açıp kapatabilirler.
  2. İndirilecek Geometri Tipleri: Bu alanda indirilmek istenen veri tipleri seçilmelidir.
  3. Hangi Katmana Eklenecek: Daha önce açılmış olan bir katman seçilir ve veriler bu katmanda kaydedilir. Bu alanı doldurmak zorunludur.
  4. Çizim Alanı -> Uygundur!.. : Vektörel verileri indirilmek istenen bir alan belirlendiğinde uygunluk kontrolü yapılır ve işleme devam edilir. Çizim alanı 4500000 m2'den büyük olmamalıdır.
  5. Veri Çek: kontrolde herhangi bir hata çıkmadığı takdirde veri çek butonuna tıklanarak veri tipleri seçilen katmana eklenmiş olacaktır.

Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme

İndirilen vektör veriler seçilen katmana eklenir. Daha sonra bu katmanlara ait bilgiler öznitelik tablosunda görüntülenebilir.

İlişkili Dokümanlar

Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Katman Kutusu Kullanımı

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma