Bu döküman ülke, şehir, il, ilçe, mahalle ve yer bilgilerini nokta, çizgi ve kapalı alan olarak nasıl elde edeceğinizi öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımında bu özellik ülkeler, bölgeler, eyaletler, iller, ilçeler ve mahalle gibi adres belirten yerlerin nokta, kapalı alan ve çizgi şeklinde ki karşılıklarını geometrik arama yaparak kullanmak için tasarlanmıştır. Ayrıca bulunan geometriler oluşturduğunuz bir katmana ekleyebilir ve saklayabilirsiniz. Eğer vektörel katmanınız yok ise oluşturmak için

Veri -> Yeni Katman

butonunu tıklayarak açılan panelden yeni katman oluşturabilirsiniz.

Aşağıda ki görselde yeni katman oluşturma panelinin yeri gösterilmiştir.

Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek

Ayrıca hızlı katman oluşturma butonunu kullanarak hızlıca katman oluşturabilirsiniz.

1. Bölüm: Geometrik Bölge ve Yer Arama Panelinin Açılması

Bu paneli açmak için Servisler menüsünde yer alan Geo Arama butonunu kullanınız.

Aşağıdaki görselde de işlem önceliklerine göre numaralandırılarak Geo Arama butonunu kullanarak panele nasıl ulaşılacağı gösterilmiştir.

Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek

2. Bölüm: Geometrik Bölge ve Yer Arama Panelinin Kullanımı

Geo Arama butonu tıklandıktan sonra açılmış olan Bölge ve Yer Arama Panelinde kullanıcının doldurması gereken ilgili bölümler ve bazı bilgiler bulunur. Bunlar;

  1. Kullanıcının konum bilgisini yazması gereklidir
  2. Kullanıcının konum bilgisini hangi katmana eklemek istediğini göstermelidir
  3. Maximum 50 kayıt gösterecek şekilde arama sonuçları listelenir. Bu arama sonuçları üç farklı geometri tipinde getirilir (point, polygon, line string). Listede en çok aranan sonuç en üstte yer alır ve tıklandığı zaman yerini gösterir
  4. İlgili arama katmana kaydedilecek ise Kaydet butonuna tıklanması gerekir

Aşağıdaki görselde de panel ile ilgili bölümler örnek uygulama üzerinden gösterilmiştir.

Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek

Geometrik aramasını yapmış olduğumuz yerin geometrik bilgilerini almak için vektör veriye sağ tıklayarak açılan menüde Bilgi Al seçeneğini seçilebilir.

Aşağıdaki görselde de ilgili geometrinin bilgisi sorgulanmıştır.

Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek

İlişkili Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Katman Kutusu Kullanımı

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma