Bu döküman katmanların öznitelik tablolarında yer alan seçim seçeneklerini kullanıcıya öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazlımında bağımsız seçim işlemi, listenin başında yer alan ve geometrinin sırasını gösteren sütunda CTRL tuşuna basılı tutarak ve mouse ile seçerek yapılmaktadır (CTRL+Mouse Sol Click). Aynı zamanda seçimi geri almak için aynı şekilde tuş mouse kombinasyonunu kullanarak seçimi iptal edebilirsiniz.

Seçim menüsüne tıklandığı zaman karşımıza 7 farklı seçenek çıkmaktadır.

Bunlar;

 1. Hepsini Seç
 2. Tüm Seçimleri İptal Et
 3. Filtrelenenleri Seç
 4. Seçilenleri Göster
 5. Hepsini Göster
 6. Seçimi Ters Çevir
 7. Geometrik Seçim

Bu seçeneklerin yerleri aşağıda ki görselde gösterilmektedir.

Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri

1.Seçim: Hepsini Seç

Hepsini Seç seçeneği listedeki tüm kayıtları seçmek için kullanılmaktadır.

Aşağıdaki görselde Hepsini Seç seçeneğine tıklanarak bir örnek gösterilmiştir.

Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri

2. Tüm Seçimleri İptal Et

Tüm Seçimleri İptal Et seçeneği var olan bütün seçimleri iptal için kullanılmaktadır.

Aşağıdaki görselde Tüm Seçimleri İptal Et seçeneğine tıklanarak bir örnek gösterilmiştir.

Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri

3. Filtrelenenleri Seç

Filtrelenenleri Seç seçeneğinde filtreleme yapılmış ise filtreleme sonucundaki kayıtları seçmek için kullanılmaktadır.

Aşağıdaki görselde de “building” filtrelemesi yapılıp Filtrelenenleri Seç seçeneğine tıklanarak bir örnek bir uygulama yapılmıştır.

Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri

4. Seçilenleri Göster

Seçilenleri Göster seçeneği listede sadece seçili olanları süzerek tekrar listelemek için kullanılmaktadır.

Aşağıdaki görselde Seçilenleri Göster seçeneğine tıklanarak bir örnek gösterilmiştir.

Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri

5. Hepsini Göster

Hepsini Göster seçeneği ile katman içeriisndeki bütün geometriler listelenir.

6. Seçimi Ters Çevir

Seçimi Ters Çevir seçeneği seçilmiş kayıtların dışında kalan diğer kayıtları seçmek ve mevcut seçimi iptal etmek için kullanılmaktadır.

Örneğin listede seçilmiş olup ama seçilenler dışındakiler seçilmek isteniyorsa Seçimi Ters Çevir seçeneğine tıklanarak seçim işlemi yapılabilmektedir. Aşağıdaki görselde de örneğin bir uygulaması yapılmıştır.

Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri

7. Geometrik Seçim

Sadece öznitelikleri listelenmiş olan katman içerisinde mekansal seçimleri aktif eder, bunlar daha önce Düzenleme menüsünde gösterilmiş olduğu gibi,

 1. Tıklayarak Seçme
 2. Kesişenleri Seçme : Çizilecek Bir Hat ile kesişen geometrileri seçme
 3. Alana Girenleri Seçme : Çizilecek Kapalı Bir Alan içerisine giren tüm geometrileri seçme
 4. Seçim İşlemlerini Kapat : İşlem panelini kapatır

Aşağıdaki görselde bu seçeneklere göre örnek bir gösterim yapılmıştır.

Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri

İlişkili Dokümanlar

Katman Kutusu Kullanımı
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma