Bu döküman yanlış sıralanmış katman hiyerarşisini düzenlemeyi öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

Görünürlük Hiyerarşisi belirleme işlemi harita üzerinde hangi katmanın hangi katmanın altında ve ya üstünde olacağını belirlemek için yapılır. Yaşadığımız yer yüzünü örnek alacak olursak aşağıdan yukarıya doğru;

  1. Magma
  2. Madenler
  3. Yer Kabuğu
  4. Göller
  5. Yollar
  6. Binalar
  7. Dağlar
  8. Bulut Örtüsü

şeklindedir. Bu sıralamayı doğal katman mantığı olarak kabul edecek olursak, GISLayer yazılımı size bu sıralamayı belirleyebilmeniz için olanak sunmuştur.

Aşağıdaki görselde de harita üzerinde hiyerarşik sıralamaya göre en üstte kadastro parselleri için bir örnek gösterilmiştir.

Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme

Katman Hiyerarşisini Belirleme

GISLayer yazılımında katmanların hiyerarşik görünümünü belirlemek için katman kutusunu kullanmanız gerekmektedir. Katmanların hiyerarşik görünümü 2 farklı yöntemle belirlenebilir. Bunlar;

  1. Listede yer alan ve hiyerarşisini degiştirmek istediğiniz katmanı aktifleştirilerek katman kutusunun üst buton grubunda yer alan Aşağı İndir ve Yukarı Taşı butonları kullanarak hiyerarşik sıralamayı belirleme,
  2. Katman Kutusunda yer alan herangi bir katmanı tutup sürükleyerek başka bir katmanın altına ve ya üstüne yerleştirme

şeklindedir. İlk kullanım yöntemi ile çalışmak istiyorsanız aşağıdaki görselde size gösterilen butonları kullanabilirsiniz. İkinci yöntemi tercih eden kullanıcılarımız mouse sol click butonunu kullanarak katmanı tutup sürükleyebilirler.

Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme

İlişkili Dokümanlar

Katman Kutusu Kullanımı

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma