Kullanıcılara harita üzerinde alan ve uzunluk ölçümü yapmalarını öğreten dokümandır.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazlımında harita üzerinde üzerinde ölçüm yapma işlemi iki farklı yöntemle yapılabilir. Bunlardan birincisi Düzenle menüsüne girilerek Ölçüm Araçları kullanılarak yapılır. İkincisi ise sağ alt buton grubunda bulunan ölçüm araçları ile yapılabilmektedir.

Aşağıdaki görselde de Ölçüm Araçlarını açabileceğiniz butonların yerleri gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma

1.Adım: Ölçüm Butonlarının Tanıtılması ve Kullanımı

GISLayer yazılımı bize 3 adet ölçüm butonu sunmaktadır. Bunlar;

  1. Nokta Al: Haritada üzerinde ki herhangi bir yerin enlem ve boylamı elde etmek içindir
  2. Uzunluk Ölç: Düzlem geometriye formülleri esas alınarak el ile çizdiğiniz çizilen hattın uzunluğunu ölçmek içindir
  3. Alan Hesapla: Düzlem geometri formülleri esas alınarak el ile çizdiğiniz bir alanı metrekare cinsinden ölçmek içindir

Bu 3 butonun özelliklerinden yukarıda kısaca bahsedilmiştir. Bu butonlardan Uzunluk Ölç ve Alan Hesapla işlemlerini sonlandırmak için bitiş noktasına mouse ile çift tıklanmalıdır.

Aşağıdaki görselde de butonların yerleri gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma

2.Adım: Ölçüm İşleminin Örnek Uygulaması

GISLayer yazılımında tanımlamalarını yaptığımız ölçüm butonlarının harita üzerinde örnek bir uygulaması aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma

3.Adım: Yapılan Ölçümlerin Haritadan Temizlenmesi

Harita üzerinde yaptığınız ölçümleri toplu olarak temizlemek için aşağıda ki işlemlere devam ediniz.

Toplu olarak temizleme işlemi için öncelikli olarak ekrana mouse ile sağ tıklayarak açılan sağ menüde haritayı temizle menüsüne tıklanır. Haritayı temizle menüsüne tıkladıktan sonra bir diyalog penceresi açılacaktır. Bu diyalog penceresinde kullanıcıya işlemden emin misiniz sorusu yöneltilir. Eminim butonuna tıklanır ve harita temizlenir.

Aşağıdaki görselde diyalog penceresi gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma

İlişkili Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma