Nokta, Çizgi ve Kapalı Alan çizimlerini nasıl yapıldığı konsundan kullanıcılara öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımında vektörel çizimler yapabilmek için aynı zamanda vektörel bir katmanın katman kutunuzda var olması gerekmektedir. Eğer vektörel katmanınız yok ise

Veri -> Yeni Katman

butonuna tıklanarak açılan panelden yeni katman oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki görselde yeni katman oluşturma panelinin yeri gösterilmiştir

Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma

1.Adım: Vektörel Katmanın Aktifleştirilmesi

Sistem üzerinden oluşturulan ve ya dosyalar aracılığı ile yüklemiş olduğunuz sayısal verileriniz aynı zamanda çizim yapmanızı sağlayacak olan katmanlardır. Belirlediğiniz katman üzerinden çizim yapabilmek için öncelikle katmanı aktifleştirmemiz gerekir. İlgili katmanın yanında bulunan radyo buton seçilerek katman aktif hale getirebilirsiniz.

Aşağıdaki görselde de radyo butonun yeri gösterilmektedir.

Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma

2.Adım: Vektörel Katmanın Düzenleme ve Çizim Özelliğini Açmak

GISLayer yazılımında vektörel katmanın düzenleme ve çizim özelliğini açmak için katman kutusu panelinde üst buton grubunda bulunan kalem simgesine tıklanarak açılır. Kalem simgesine tıklandıktan sonra ilgili katmanın sağ buton grubunda kalem simgesi belirecektir. Bununla birlikte bu katman artık düzenlenebilir ve çizim araçlarının aktifleşmesi ile birlikte düzenle menüsü açılmış olacaktır. Tanımlanmış olan katman eğer ki

 1. Polygon olarak oluşturulmuşsa poligon çizimler yapılabilir
 2. LineString olarak oluşturulmuşsa çizgiler çizilebilir
 3. Point tipinde oluşturulmuşsa sadece nokta atılabilir
 4. Geometry Collection şeklinde tanımlanmışsa her türlü çizim yapılabilmektedir.

Aşağıda ki görselde de numaralandırılan işlem adımları sonucunda katmanın düzenleme modu aktif olduğu gösterilmektedir.

Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma

3.Adım: Düzenle Panelinde Çizim Modlarının Tanıtılması

GISLayer yazılımında katmanı düzenlenebilir yaptıktan sonra otomatik olarak Düzenle paneli açılacaktır. Bu panelde çizim yapabilmek için sizlere 3 ana geometri tipi sunulmaktadır. Bunlar Nokta At(Point), Çizgi Çiz(LineString) ve Alan Çiz(Polygon) modlarıdır.

Aşağıdaki görselde de bu modların yerleri gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma

Bu modların özellikleri ve kullanımı aşağıda tanımlanmıştır.

 1. Nokta At: Kullanıcı Nokta At butonuna tıkladıktan sonra harita üzerinde nokta atabilecek duruma gelecek ve harita üzerinde ki her tıklama birer nokta olarak katmanınıza yüklenecektir. İşlem sonunda kullanıcının çizimi bitirebilmesi için iki yöntem vardır. Bunlar;
  1. Ekranın sol üst köşesinde bulunan Çizimi Bitir butonuna tıklamak
  2. Mouse ile sağ tıklayarak açılan sağ menüde çizimi bitir menusunu tıklama

Şeklinde nokta çizme işlemi sonlandırılabilir.

 1. Çizgi Çiz: Kullanıcı Çizgi Çiz butonuna tıkladıktan sonra harita üzerinde çizgi çizmeye başlayabilirsiniz. Kullanıcının çizimi bitirebilmesi için 3 yöntem vardır. Bunlar;
  1. Çizimin son noktasına tıklama
  2. Ekranın sol üst köşesinde bulunan Çizimi Bitir butonuna tıklama
  3. Mouse ile sağ tıklayarak açılan sağ menüde çizimi bitir menusunu tıklama

Şeklinde çizgi çizme işlemi sonlandırılabilir.

 1. Alan Çiz: Kullanıcı Alan Çiz butonuna tıkladıktan sonra harita üzerinde alan çize bilecektir. Kullanıcının çizimi bitirebilmesi için 3 yöntem vardır. Bunlar;
  1. İlk başlanan noktaya tekrar tıklama ile
  2. Ekranın sol üst köşesinde bulunan Çizimi Bitir butonunu kullanarak
  3. Mouse ile sağ tıklayarak açılan sağ menüde çizimi bitir menusunu tıklama

Şeklinde alan çizme işlemi sonlandırılabilir.

Aşağıdaki görselde vektörel çiziminin örneği gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma

İlişkili Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma