GISLayer ile Ortak Olma Koşulları

GISLayer şirketi ile ortak olmak ve beraber çalışma yürütmek için bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler aşağıda anlatılmaktadır. Tüm bu ortaklık çeşitleri karşılıklı başarıya ulaşma amacıyla oluşturulmuştur. Başvurular için lütfen info@gislayer.com adresi ile iletişime geçiniz

Birinci Dereceden Ortaklık

GISLayer'a birinci dereceden ortak olmak şirket yönetiminde söz sahibi olmak anlamına gelir. Bu nedenle alınan kararlar doğrultusunda ortak görüşleri de değerlendirme altına alınmaktadır. Ortaklık talep eden şahıs veya şirketler gelir, gider ve vergi kesintilerine dahildir. Ortak olmak isteyen şahıs ve kuruluşlar ortaklığın kabul olması dahilinde talep ettikleri yüzde oranına göre şirkete ödeme yapmak durumundadır. Gerekli şartların oluşması dahilinde yasal bir anlaşma ile ortaklık işlemi fiziken başlamaktadır.

Proje Ortaklığı

Bu ortaklık GISLayer'a ait olan projelerde veya ortak çalışma talep edilen projeleri beraber yürütmek isteyen kişi ve şirketler arasında imzalanmaktadır. Bu çeşit ortaklık çalışmalarında proje süresinin taraflara sunulması gerekmektedir. Bu zaman içerisinde ihtiyaç olunan personel ve diğer ihtiyaçlar kesinleşmiş bir şekilde sunulmalıdır. Ortaklık talep eden taraf proje tamamlanana kadar olan süreç için gerekli olan personel ve ihtiyaç giderlerini karşılayabilecek maddi kaynağının bulunması gerekmektedir.

Ortaklık talebi ile birlikte şartlar sağlanıyor ise proje bazlı çalışmalar başlatılarak ürün tamamlanması durumunda ortaklık yüzdesine göre taraflar gelirlerini elde etmektedirler.

Distribütörlük

Bu ortaklık çeşitli ülkelerde ve şehirlerde GISLayer ürünlerini tanıtma ve ülkelerden talep edilen ürün ve projeleri GISLayer çatısı altında tamamlamak için başlatılan bir ortaklık çeşididir. Projenin yönetimini distribütör takip eder ve gerekli çalışmaları GISLayer ile birlikte tamamlar. Elde edilen gelirler anlaşma yüzdesine göre taraflara teslim edilir.