Sistem katmanları içerisinde yapılan değişiklikler sisteme tekrar gönderilerek değişiklikler kayıt edilebilir.

Admin 10.03.2020 Kategori : BlueGIS Mobile Education Documents

Sistem dosyalarında yapılan geometrik ve geometrik olmayan değişimler sistemde aynı zaman da kayıt olmaz. Yapılan değişikliklerin sistemde de kaydedilmesi için sisteme geri gönderilmesi gerekiyor. Paylaşım dosyaları içinde kişisel dosyalar içinde aynı kurallar mevcuttur.

1. Sistem Dosyasını Haritaya Ekleme

Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek

Sistem dosyası haritaya yüklemek için menüde yer alan dosya işlemleri içerisinde sistemdeki dosyalarım adlı butona tıklanır.

Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek

Çalışılmak istenen katman haritaya yüklenir.

Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek

2. Katmanda Değişiklikler Yapma

Katman içerisinde çeşitli değişiklikler yapılabilir. Geometri ekleme, geometri düzenleme, geometri silme veya geometri özelliğini değiştirme gibi. Örnek içerisinde çeşitli geometriler eklenmiş, silinmiş veya düzenlenmiştir.

Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek

Yapılan değişiklikleri sisteme geri göndermek için katman kutusu açılır ve geri gönderilmek istenen katmanın seçenekleri açılır. Seçenekler içerisinde ‘Sisteme Geri Gönder’ seçeneğine tıklanır.

Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek

Bu seçenek tıklandıktan sonra bir durum mesajı sizi karşılar. Bu sayede geometrilerin doğru bir şekilde gönderildiğine emin olabilirsiniz.

Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek

Benzer Gönderiler

Son Yazılar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları İNdirme
Etiketler

10-Etiketler

10.03.2020
Z-indeks Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Altlık Özel Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluştur
Katalogları Listele
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Ile Filtreleme
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon

30-Aplikasyon

10.03.2020
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi
Semt Ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Modu

39-Gece Modu

10.03.2020
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020
Sistem Dosyası Kaydetme
Sistem Dosyalarını Listeleme Ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Haritaya Ekleme Ve Durdurma
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek
Log Dosyası Görüntüleme
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

54-Kayıt Olma

10.03.2020
Sistem Ayarları