Bu döküman BlueGIS kullanıcılarına katmanların öznitelik tablosunu nasıl kullanılacakları öğretilmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

BlueGIS yazılımında katmanların öznitelikleri tablo halinde görüntülenebilmektedir. Öznitelik tablosuna ulaşmak için katman kutusundan özniteliği görüntülenmek istenen katmanın seçenekleri açılır.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

Daha sonra ‘öznitelik tablosunu aç’ butonuna tıklanır.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.Adım: Öznitelik Tablosu Özellikleri

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

Öznitelik tablosu panelinde 3 adet ana menü mevcuttur.

  1. Harita: Tabloyu kapatmadan harita üzerinde işlem yapabilmesine olanak sağlar.
  2. Tablo: Öznitelik tablosu bu menüde mevcuttur.
  3. İşlemler: Veriler üzerinde çeşitli işlemler yapılabilmesini sağlar.

Tablo menüsünde veriler listelenir. Her verinin indeks değeri ve geometri tipi değeri mevcuttur. Bunlar haricinde katmanda yer alan özelliklerde tabloda görüntülenebilir.

Öznitelik tablosu üzerinde veriler üzerinde işlem yapılabilmektedir. Her satırın en başında bulunan buton ile işlemlere ulaşılabilir.

  • Haritada Göster: Haritanın geometriye yakınlaşmasını sağlar.
  • Geometriyi seç: Geometrinin seçilmesini sağlar.
  • Geometriyi Düzenle: Geometriyi düzenlenmesini sağlar.
  • Geometriyi İndir: Bütün katman yerine yalnızca o geometriyi indirir.
  • Geometriyi Sil: Geometriyi katmandan ve haritadan siler.
  • Sık Kullanılanlara Kaydet: Geometriye kolay ulaşılabilmesi için sık kullanılanlara kayıt eder.

1.1. Haritada Göster

Haritada görüntülenmek istenen geometriye haritanın yakınlaşması sağlanır. Görüntülenen geometri kısa süreliğine koyu renk olur. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.2. Geometriyi Seç

Geometri seçimi yapılabilir. Daha sonra seçilen geometriler üzerinde işlem gerçekleştirilebilir. Seçilen geometri yeşil renk görünür. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.3. Geometriyi Düzenle

Kayıtlı geometriler harita üzerinde düzenlenebilir. Geometriyi düzenle butonuna tıkladıktan sonra geometri üzerinde değişiklik yapılır.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

Benzer Gönderiler

Katman Kutusu Kullanımı

Son Yazılar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları İNdirme
Etiketler

10-Etiketler

10.03.2020
Z-indeks Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Altlık Özel Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluştur
Katalogları Listele
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Ile Filtreleme
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon

30-Aplikasyon

10.03.2020
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi
Semt Ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Modu

39-Gece Modu

10.03.2020
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020