Sistem dosyalarında yapılan değişiklikler log dosyalarında kayıt altına alınır. Kim tarafından ne zaman yapıldığı görüntülenebilir. Ayrıca değişiklikler geri döndürülebilir.

Admin 10.03.2020 Kategori : BlueGIS Mobil Eğitim Dökümanları

Sistem dosyalarında yapılan değişiklikler log dosyasına kayıt edilir. Log bilgileri sayesinde yapılan değişikler gözlemlenebilir hatta geri alınabilir. Log bilgilerini görüntülemek için katman kutusunda log bilgilerine ulaşılmak istenen katmanın seçeneklerinden ‘Log Dosyası Görüntüle’ butonuna tıklanır.

Log Dosyası Görüntüleme

1. Log Dosyası

Log Dosyası Görüntüleme

Log dosyasında katman içerisinde yapılan bütün değişiklikler listelenir. Hangi geometri üzerinde işlem yapıldığı kim tarafından yapıldığı görülebilir.

Log Dosyası Görüntüleme

Ayrıca tabloyu yana kaydırdıkça hangi işlemin yapıldığı ve ne zaman yapıldığı görülür. Her işlemin başında yer alan seçenekler butonu kullanılarak geometrilerin eski ve yeni halleri haritada üzerinde görülebilir.

Log Dosyası Görüntüleme

Geri dönüştürme butonu ile geometriler eski hallerine dönüştürülerek veri kaybının önüne geçilir.

Log Dosyası Görüntüleme

Benzer Gönderiler

Son Yazılar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları İNdirme
Etiketler

10-Etiketler

10.03.2020
Z-indeks Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Altlık Özel Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluştur
Katalogları Listele
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Ile Filtreleme
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon

30-Aplikasyon

10.03.2020
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi
Semt Ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Modu

39-Gece Modu

10.03.2020
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020
Sistem Dosyası Kaydetme
Sistem Dosyalarını Listeleme Ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Haritaya Ekleme Ve Durdurma
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek
Log Dosyası Görüntüleme
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

54-Kayıt Olma

10.03.2020
Sistem Ayarları