Bu döküman BlueGIS kullanıcılarına katmanların öznitelik tablosunu nasıl kullanılacakları öğretilmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

BlueGIS yazılımında katmanların öznitelikleri tablo halinde görüntülenebilmektedir. Öznitelik tablosuna ulaşmak için katman kutusundan özniteliği görüntülenmek istenen katmanın seçenekleri açılır.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

Daha sonra ‘öznitelik tablosunu aç’ butonuna tıklanır.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.Adım: Öznitelik Tablosu Özellikleri

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

Öznitelik tablosu panelinde 3 adet ana menü mevcuttur.

  1. Harita: Tabloyu kapatmadan harita üzerinde işlem yapabilmesine olanak sağlar.
  2. Tablo: Öznitelik tablosu bu menüde mevcuttur.
  3. İşlemler: Veriler üzerinde çeşitli işlemler yapılabilmesini sağlar.

Tablo menüsünde veriler listelenir. Her verinin indeks değeri ve geometri tipi değeri mevcuttur. Bunlar haricinde katmanda yer alan özelliklerde tabloda görüntülenebilir.

Öznitelik tablosu üzerinde veriler üzerinde işlem yapılabilmektedir. Her satırın en başında bulunan buton ile işlemlere ulaşılabilir.

  • Haritada Göster: Haritanın geometriye yakınlaşmasını sağlar.
  • Geometriyi seç: Geometrinin seçilmesini sağlar.
  • Geometriyi Düzenle: Geometriyi düzenlenmesini sağlar.
  • Geometriyi İndir: Bütün katman yerine yalnızca o geometriyi indirir.
  • Geometriyi Sil: Geometriyi katmandan ve haritadan siler.
  • Sık Kullanılanlara Kaydet: Geometriye kolay ulaşılabilmesi için sık kullanılanlara kayıt eder.
  • Git: Bulunduğunuz konumdan istenilen konuma gitmenizi sağlar.

1.1. Haritada Göster

Haritada görüntülenmek istenen geometriye haritanın yakınlaşması sağlanır. Görüntülenen geometri kısa süreliğine koyu renk olur. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.2. Geometriyi Seç

Geometri seçimi yapılabilir. Daha sonra seçilen geometriler üzerinde işlem gerçekleştirilebilir. Seçilen geometri yeşil renk görünür. Örnek aşağıda gösterilmiştir.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.3. Geometriyi Düzenle

Kayıtlı geometriler harita üzerinde düzenlenebilir. Geometriyi düzenle butonuna tıkladıktan sonra geometri üzerinde değişiklik yapılır.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.4. Geometriyi İndir

Geometriyi indir butonu ile yalnızca o geometri geojson formatında indirilir.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.5. Geometriyi Sil

Geometriyi haritadan silmek için geometriyi sil butonu kullanılır. Açılan panelde evet butonuna tıklanır.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.6. Sık Kullanılanlara Kaydet

Geometriler sık kullanılanlara kayıt edilebilir. Sık kullanılanlara kayıt etmek için sık kullanılanlara kaydet butonuna tıklanır. Sık kullanılanlar panelinden kaydedilen geometriye kolayca ulaşılabilir.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

1.7. Git

Git butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen panelde Navigasyon veya Aplikasyon seçeneklerinden biri seçildiğinde istediğiniz konuma gitmenizi sağlar.

ÖZnitelik Tablosu Kullanımı

İlişkili Dokümanlar

Katman Kutusu Kullanımı

Diğer Dokümanlar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometrilerde Etiket Kullanımı
Görünürlük Hiyerarşisi z-index Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Özel Altlık Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluşturma
Katalogları Listeleme
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Kullanımı
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon ile Noktaya Gitme
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim ve Uzaklık ile Nokta Üretimi
Semt ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar Özelliği Kullanımı
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Moduna Geçiş
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020
Sistem Dosyası Kaydetme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Durdurma
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

54-Kayıt Olma

10.03.2020
Sistem Ayarları