Sizinle paylaşılan dosyalar haritaya kolaylıkla eklenebilir. Daha sonradan paylaşım durdurulabilir.

Admin 10.03.2020 Kategori : BlueGIS Mobil Eğitim Dökümanları

BlueGIS yazılımında sizinle paylaşılan dosyaları görüntüleyebilir ve onları haritaya kolayca ekleyebilirsiniz.

Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma

Paylaşılan dosyaları görüntülemek için menü içerisinde yer alan dosya işlemleri içerisinde bulunan paylaşım dosyaları butonu tıklanır.

Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma

Açılan panelde paylaşılan dosyalar sekmesine tıklanır. Paylaşılan dosyalar burada listelenir. Kim tarafından paylaşıldığı, dosya türü gibi özellikler bu listede görülür.

1. Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme

Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma

Her paylaşım dosyasının yanında silme ve haritaya ekleme butonları bulunur. Haritaya ekleme butonu kullanılarak paylaşım haritaya kolayca eklenebilir.

Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma

2. Paylaşım Durdurma

Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma

Her paylaşım dosyasının yanında silme ve haritaya ekleme butonları bulunur. Silme butonu kullanılarak paylaşım kolayca durdurulabilir.

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometrilerde Etiket Kullanımı
Görünürlük Hiyerarşisi z-index Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Özel Altlık Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluşturma
Katalogları Listeleme
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Kullanımı
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon ile Noktaya Gitme
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim ve Uzaklık ile Nokta Üretimi
Semt ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar Özelliği Kullanımı
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Moduna Geçiş
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020
Sistem Dosyası Kaydetme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Durdurma
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

54-Kayıt Olma

10.03.2020
Sistem Ayarları