BlueGIS yazılımında iki nokta arasında semt açısı ve uzunluk hesabı yapılabilir. Bu dokümanda nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

Admin 10.03.2020 Kategori : BlueGIS Mobil Eğitim Dökümanları

BlueGIS yazılımında iki nokta arasında semt açısı ve uzunluk hesabı yapılabilir.

Semt ve uzunluk hesabı yapmak için sol menüde yer alan ‘Hesaplamalar’ menüsünde ‘Semt ve Uzunluk Hesabı’ seçeneğinden ulaşılabilir.

Semt Ve Uzunluk Hesabı

Semt ve uzunluk hesabı panelinde 3 adet ana menü vardır.

1. Harita: Harita görüntülenir

2. Noktalar: Semt ve uzunluk hesabı işlemleri

3. Ölçümler: Kaydedilen ölçümler burada listelenir

1. Adım: Nokta Seçimi

İki adet nokta seçimi yapılmalıdır. Seçimi yapılacak nokta seçildikten sonra nokta seçme yöntemi belirlenmelidir. Nokta seçim işlemi için farklı yöntemler vardır.

1. Konum: Kullanıcının konumu alınır

2. Haritadan: Haritadan nokta seçilir

3. Arama: Arama paneli ile yer aranır

4. Yazarak: El ile koordinat girilir

Bu dört yöntemden biri ile nokta seçimi gerçekleştirilir.

Semt Ve Uzunluk Hesabı

1.1. Konum

Bu seçenekte kullanıcının konumu alınır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

1.2. Haritadan

Harita üzerinde nokta çizimi ile nokta alınır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

1.3. Arama

Arama paneli ile yer aranır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

1.4. Yazarak

El ile koordinat girilir. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

2. Adım: Semt ve Uzunluk Hesabı

Noktalar belirlendikten sonra ölçüm birimi seçilmelidir. Kullanılabilecek birimler:

  1. Metre

  2. Kilometre

  3. Mil

  4. Derece

  5. Radyan

Semt Ve Uzunluk Hesabı

Noktalar seçildikten sonra hesapla butonu ile iki nokta arasındaki semt açısı ve uzaklık hesaplanarak ekrana yazdırılır.

Semt Ve Uzunluk Hesabı

3. Adım: Sonuçları Kaydetme

Hesaplanan sonuçlar kayıt edilebilir. Kayıt adı girildikten sonra kayıt butonuna basılır.

Semt Ve Uzunluk Hesabı

Bu aşamada kayıt işlemi tamamlanır.

4. Adım: Kayıtları Görüntüleme

Semt ve uzunluk hesabında yer alan üç ana menüden biri olan liste menüsünde kayıt edilen sonuçlar listelenir.

Semt Ve Uzunluk Hesabı

Kayıtların uzunluk ve semt açıları yer alır. Sil butonu ile kayıtlar silinebilir. Kayıtları harita üzerinde görüntülemek için kayıt adına tıklanması yeterlidir.

Semt Ve Uzunluk Hesabı

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometrilerde Etiket Kullanımı
Görünürlük Hiyerarşisi z-index Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Özel Altlık Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluşturma
Katalogları Listeleme
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Kullanımı
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon ile Noktaya Gitme
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim ve Uzaklık ile Nokta Üretimi
Semt ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar Özelliği Kullanımı
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Moduna Geçiş
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020
Sistem Dosyası Kaydetme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Durdurma
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

54-Kayıt Olma

10.03.2020
Sistem Ayarları