BlueGIS yazılımında durulan nokta girildiği zaman eğim ve uzaklık değerlerine göre bakılan noktanın koordinatı hesaplanabilir.

Admin 10.03.2020 Kategori : BlueGIS Mobil Eğitim Dökümanları

BlueGIS yazılımında durulan nokta girildiği zaman eğim ve uzaklık değerlerine göre bakılan noktanın koordiantı hesaplanabilir.

Nokta üretimi paneline sol menüde yer alan ‘Hesaplamalar’ menüsünde ‘Nokta Üret-Eğim, Uzaklık’ seçeneğinden ulaşılabilir.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

Koordinat dönüştürme panelinde 3 adet ana menü vardır.

1. Harita: Harita görüntülenir

2. Nokta: Nokta üretim işlemleri bu menüde yapılır

3. Liste: Üretilen noktalar burada listelenir

1. Adım: Kullanılacak Koordinat Sistemi

Nokta üretim panelinde ilk olarak kullanılacak koordinat sistemi seçilir. Başlangıç olarak 3 koordinat sistemi vardır:

  1. EPSG-4326 (WGS84)

  2. EPSG-4917 (ITRF96)

  3. EPSG-3857

Eğer kullanılacak koordinat sistemi bunlardan farklıysa koordinat sistemi arama paneli kullanılabilir.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

2. Adım: Durulan Nokta Seçimi

Daha sonra durulan nokta seçimi yapılmalıdır. Nokta seçim işlemi için farklı yöntemler vardır.

1. Konum: Kullanıcının konumu alınır

2. Haritadan: Haritadan nokta seçilir

3. Arama: Arama paneli ile yer aranır

4. Yazarak: El ile koordinat girilir

Bu dört yöntemden biri ile durulan nokta seçimi gerçekleştirilir.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

2.1. Konum

Bu seçenekte kullanıcının konumu alınır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

2.2. Haritadan

Harita üzerinde nokta çizimi ile nokta alınır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

2.3. Arama

Arama paneli ile yer aranır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

2.4. Yazarak

El ile koordinat girilir. Koordinat sistemini kullanıcı belirleyebilir.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

3. Adım: Nokta Üretme

Nokta üretimi için yatay açı ve uzunluk değerleri girilmelidir. Ayrıca uzunluk için kullanılacak birim belirlenmelidir. Kullanılabilecek birimler:

  1. Metre

  2. Kilometre

  3. Mil

  4. Derece

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

Değerler girildikten sonra nokta oluştur butonu ile yeni koordinat hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

4. Adım: Noktayı Kaydetme

Üretilen nokta kayıt edilebilir. Kayıt işlemini yapmak için kayıt butonuna basılır.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

Kayıt tuşuna bastıktan sonra bir panel açılır ve oraya kayıt adı girilir.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

Bu aşamada kayıt işlemi tamamlanır.

5. Adım: Kayıtları Görüntüleme

Nokta üretiminde yer alan üç ana menüden biri olan liste menüsünde kayıt edilen noktalar listelenir.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

İndir butonu ile noktalar istenen formatta indirilebilir. Verileri temizle butonu ile ise tablodaki bütün veriler temizlenir. İstenen noktayı haritada görüntülemek için koordinatlarına tıklamak yeterlidir. Sil butonu ile yalnızca seçilen nokta silinir.

Eğim Ve Uzaklık Ile Nokta ÜRetimi

Kırmızı nokta durulan noktayı, yeşil nokta ise bakılan noktayı temsil etmektedir.

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometrilerde Etiket Kullanımı
Görünürlük Hiyerarşisi z-index Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Özel Altlık Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluşturma
Katalogları Listeleme
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Kullanımı
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon ile Noktaya Gitme
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim ve Uzaklık ile Nokta Üretimi
Semt ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar Özelliği Kullanımı
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Moduna Geçiş
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020
Sistem Dosyası Kaydetme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Durdurma
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

54-Kayıt Olma

10.03.2020
Sistem Ayarları