Birçok kullanılan koordinat sistemi vardır. Bazen koordinat sistemleri arasında dönüşüm yapmak gerekebilir. BlueGIS yazılımı da bu dönüşümleri yapabilir.

Admin 10.03.2020 Kategori : BlueGIS Mobil Eğitim Dökümanları

Birçok kullanılan koordinat sistemi vardır. Bazen koordinat sistemleri arasında dönüşüm yapmak gerekebilir. BlueGIS yazılımı da bu dönüşümleri yapabilir.

Koordinat dönüşümü paneline sol menüde yer alan ‘Hesaplamalar’ menüsünde ‘Koordinat dönüştürme’ seçeneğinden ulaşılabilir.

Koordinat Dönüştürme

Koordinat dönüştürme panelinde 3 adet ana menü vardır.

1. Harita: Harita görüntülenir

2. Nokta: Koordinat dönüşüm işlemleri bu menüde yapılır

3. Liste: Koordinat dönüşüm sonuçları burada listelenir

1. Adım: Nokta Seçimi

Koordinat dönüştürme panelinde ilk olarak nokta seçimi yapılmalıdır. Nokta seçim işlemi için farklı yöntemler vardır.

1. Konum: Kullanıcının konumu alınır

2. Haritadan: Haritadan nokta seçilir

3. Arama: Arama paneli ile yer aranır

4. Yazarak: El ile koordinat girilir

Bu dört yöntemden biri ile nokta seçimi gerçekleştirilir.

Koordinat Dönüştürme

1.1. Konum

Bu seçenekte kullanıcının konumu alınır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

1.2. Haritadan

Harita üzerinde nokta çizimi ile nokta alınır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

1.3. Arama

Arama paneli ile yer aranır. Koordinat sistemi EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

1.4. Yazarak

El ile koordinat girilir. Koordinat sistemini kullanıcı belirleyebilir.

Koordinat Dönüştürme

2. Adım: Dönüştürülecek Koordinat Sistemi Belirleme

Nokta seçimi yapıldıktan sonra noktanın hangi koordinat sistemine dönüştürüleceği seçilmelidir. Başlangıçta 3 adet koordinat sistemi vardır:

  1. EPSG-4326 (WGS 84)

  2. EPSG-4917 (ITRF96)

  3. EPSG-3857

Eğer bu sistemler dışında başka bir koordinat sistemi kullanılacaksa arama panelinden kolaylıkla bulunabilir.

Koordinat Dönüştürme

3. Adım: Dönüşüm Sonucu

Koordinat dönüşümünü tamamlamak için panelin sonunda yer alan dönüştür butonuna basılır. Sonuç ekranda yazdırılır.

Koordinat Dönüştürme

4. Adım: Noktayı Kaydetme

Dönüştürülen nokta kayıt edilebilir. Kayıt işlemini yapmak için kayıt butonuna basılır.

Koordinat Dönüştürme

Kayıt tuşuna bastıktan sonra bir panel açılır ve oraya kayıt adı girilir.

Koordinat Dönüştürme

Bu aşamada kayıt işlemi tamamlanır.

5. Adım: Kayıtları Görüntüleme

Koordinat dönüşümünde yer alan üç ana menüden biri olan liste menüsünde kayıt edilen dönüşüm sonuçları listelenir.

Koordinat Dönüştürme

Sil butonu ile kayıt listeden silinebilir. Noktayı harita üzerinde görüntülemek için ise koordinatların üzerine tıklanması yeterlidir.

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometrilerde Etiket Kullanımı
Görünürlük Hiyerarşisi z-index Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Özel Altlık Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluşturma
Katalogları Listeleme
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Kullanımı
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon ile Noktaya Gitme
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim ve Uzaklık ile Nokta Üretimi
Semt ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar Özelliği Kullanımı
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Moduna Geçiş
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020
Sistem Dosyası Kaydetme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Durdurma
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

54-Kayıt Olma

10.03.2020
Sistem Ayarları