Bu Döküman BlueGIS mobil uygulamasında yeni bir vektörel katmanın nasıl oluşturulacağını öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : BlueGIS Mobil Eğitim Dökümanları

BlueGIS yazılımında yapmak istediğiniz işlemler için boş bir vektörel katman oluşturulabilir. Yeni bir katman oluşturmak için sol menüde yer alan “Vektör Katman Oluştur” butonuna tıklayarak panelin açılması sağlanabilir.

Vektörel Katman Oluşturma

Açılan panelde Ayarlar, Görünüm ve Sütunlar olmak üzere üç ana menü bulunmaktadır.

1.Adım: Ayarlar Menüsü

Ayarlar menüsünde katmanın adı, geometri tipi ve koordinat sistemi bilgisi girilir.

Vektörel Katman Oluşturma

  1. Katman Adını Girme: Bu kısma oluşturduğunuz katmanın katman kutusunda hangi isimle gözükmesini istiyorsanız o isim girilir.
  2. Geometri Tipi: Oluşturduğunuz katmanın geometri tipini belirleyebilirsiniz. Kapalı alan, çizgi ve nokta olmak üzere üç çeşit geometri tipi vardır. Dilerseniz ‘Hepsi’ seçeneği mevcuttur. Bu seçenekte üç geometri tipiyle de işlem yapabilirsiniz.
  3. Koordinat Sistemi Bilgisi: BlueGis yazılımında wgs84 koordinat sistemi bilgisi kullanılır.

2.Adım: Görünüm Menüsü

Görünüm menüsünde oluşturduğunuz katmanda geometrilerin nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz.

Vektörel Katman Oluşturma

Tek Renk Kullanımı: Eğer bütün geometri tiplerinin aynı ayar ve renkte gözükmesini istiyorsanız bu seçeneği aktif edebilirsiniz. Renk seç butonu ile geometrilerin rengi belirlenebilir.

Vektörel Katman Oluşturma

Kapalı Alan Stillendirilmesi: Kapalı alan geometrileri için görünüm stillendirilmesi yapılır. Görünürlük seçeneği mevcuttur. Kapalı alanın rengini, şeffaflığını ve çerçeve rengini bu alanda belirlenebilir.

Vektörel Katman Oluşturma

Çizgi Stillendirilmesi: Çizgi geometrileri için görünüm stillendirilmesi ayarlanabilir. Çizgi geometrisinin görünürlük seçeneği mevcuttur. Ayrıca çizgi rengi, şeffaflığı, çizginin kalınlığı ve eğer kesikli çizgi oluşturulmak isteniyorsa kesikli çizgi aralığını belirleyecek piksel değeri bu kısımda belirlenebilir. Kesikli çizgi piksel değeri başlangıç değeri 0’dır.

Vektörel Katman Oluşturma

Nokta Stillendirilmesi: Nokta geometrilerinin görünüm stillendirilmesi yapılabilir. Diğer geometri türlerinde olduğu gibi görünürlük seçeneği mevcuttur. Bu bölümde nokta geometrisinin iç rengi, şeffaflığı ve noktanın büyüklüğü belirlenebilir. Ayrıca aynı şekilde noktanın dış rengi, şeffaflığı ve kalınlığı belirlenebilir.

Vektörel Katman Oluşturma

3.Adım: Sütunlar Menüsü

Bu menüde katmanların içerisine yeni sütunlar eklenebilir. Başlangıçta katmanların içerisine indeks ve geometri tipi sütunları otomatik olarak ekletilmektedir. Bu sütunlar silinemez.

Vektörel Katman Oluşturma

Ayrıca isteğe bağlı olarak sütun eklenebilmektedir. Sütun eklenebilecek farklı veri tipleri vardır.

  • Alfabetik Veri
  • Tamsayı Verisi
  • Noktalı Sayı Verisi
  • Mantıksal Veri
  • Tarih Verisi

Yeni sütunun adını küçük harflerle yazarak ve arada boşluk olmadan belirlenebilir. Her sütun kendi içerisin özelleştirilebilir ayarlara sahiptir. Düzenlenebilirlik seçeneği ile o sütunun değerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğine karar verebilirsiniz. Ayrıca sütuna başlangıç değeri vererek işlerinizi daha hızlı hale getirebilirsiniz.

Vektörel Katman Oluşturma

Tamsayı veri tipi olan sütunlar için ek ayarlar mevcuttur. Düzenlenebilirlik ve başlangıç değerinin yanı sıra otomatik sayı artırma ve benzersiz değerlere sahip özellikleri bu sütunlara eklenebilir.

Vektörel Katman Oluşturma

Sütunu ekle butonu ile yeni sütunu kolayca ekleyebilirsiniz. Dilerseniz eklediğiniz sütunları tekrar katmandan silebilirsiniz. Son olarak Vektör katmanı oluştur seçeneği ile katmanı kolayca oluşturabilirsiniz.

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Vektörel Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Yükleme
ÇOklu Dosya Yükleme
Katman Kutusu Kullanımı
Öznitelik Tablosu Kullanımı
Öznitelik Tablosunda İşlemler
Öznitelik Tablosu – Mekansal Ve Sözel Sorgular
Harita ÜZerinde ÇIzim Yapma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometrilerde Etiket Kullanımı
Görünürlük Hiyerarşisi z-index Değiştirme
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
WMTS Servisi Ekleme
WFS-T Servis Ekleme
XYZ Servisi Ekleme
PBF Servisi Ekleme
Vektör Tile Ekleme
Altlık Sokak Haritalarını Eklemek
Altlık Uydu Haritalarını Ekleme
Özel Altlık Haritaları Ekleme
Katalog Yükleme
Katalog Dosyası Oluşturma
Katalogları Listeleme
Geçmiş Katmanları Tekrar Ekleme
Overpass API Kullanımı
Yüzey Profili ÇIzme
Koordinat Izleme
Navigasyon

29-Navigasyon

10.03.2020
Aplikasyon ile Noktaya Gitme
Uzunluk ÖLçümü
Alan ÖLçümü

32-Alan ÖLçümü

10.03.2020
Koordinat Dönüştürme
Eğim ve Uzaklık ile Nokta Üretimi
Semt ve Uzunluk Hesabı
Sık Kullanılanlar Özelliği Kullanımı
Harita ÇıKtısı Almak
Dil Seçeneği Değiştirme
Gece Moduna Geçiş
Altlık Harita Değiştirme
Nokta Toplama

41-Nokta Toplama

10.03.2020
Yükseklik Alma

42-Yükseklik Alma

10.03.2020
Sistem Dosyası Kaydetme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Durdurma
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Katmanlarında Değişiklikleri Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

54-Kayıt Olma

10.03.2020
Sistem Ayarları