Harita üzerinde ücretsiz ve ya özel XYZ Tile haritasının nasıl ekleneceğini öğretir

Open Street Map Haritası Ekleme
Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımında Tile servisi ekleme işlemi Veri menüsünde yer alan Servis Ekle grubunda ki XYZ Tile Servisi Ekle butonuna tıklayarak yapılabilmektedir.

Aşağıda ki görselde de işlem önceliklerine numaralandırılarak gösterilmiştir.

XYZ Tile Servisi Ekleme

1.Bölüm: XYZ Tile Servisi Ekleme Paneli

GISLayer yazılımında XYZ Tile Servisi Ekleme panelinde kullanıcının doldurması gereken bazı bölümler vardır. Doldurulması gereken bu bölümleri kısaca tanımlayacak olursak;

  1. XYZ Katman Adı: Katman kutusunda görmek istediğiniz herhangi bir katman adı girebilirsiniz
  2. XYZ Tile Url Adresi: Servis sunucusunun Url adresi girilir (zorunludur)
  3. Diğer Parametreler: Bazı haritaların ücretli olmasından dolayı apikey bilgisi girebilirsiniz (Örn : apikey=ahsdkjhqwhekajhsd)
  4. Min Zoom Seviyesi: XYZ Tile haritanın görünmesi gereken minimum zoom seviyesidir, genelde bu değer 0 kullanılır
  5. Max Zoom Seviyesi: XYZ Tile haritanın görünmesi gereken maksimum zoom seviyesidir.
  6. Ekle: XYZ Tile servisini haritaya eklemek için kullanılır

XYZ Tile Servisi Ekleme Panelinde bulunan yukarıda tanımlarını yaptığımız terimler aşağıda ki görsellerde gösterilmektedir.

XYZ Tile Servisi Ekleme

XYZ Tile Servisi Ekleme

2.Bölüm: XYZ Tile Url Tanıtılması:

http://mts{0-3}.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}

  1. {0-3}: Sunucunun subdomain numarasıdır. Bazılarında olmaya bilir
  2. {x}: Yatay yönde tile numarası
  3. {y}: Düşey yönde tile numarası
  4. {z}**:** Zoom seviyesi

3.Bölüm: XYZ Tile Servisinin Eklenmesi

XYZ Tile Servisi Ekleme panelinde doldurulması gereken kısımlar doldurulduktan sonra Ekle butonuna tıklandığında tabaka kutusuna eklenmiş olacak ve haritaya yüklenecektir.

Aşağıdaki görselde de Google Hybrid haritası eklenerek sonuç görünümü yer almaktadır.

XYZ Tile Servisi Ekleme

Benzer Gönderiler

WMS Servisi Ekleme
WFS Servisi Ekleme

Son Yazılar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM Ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşLem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme Ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme Ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme Ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Dosyası Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020