Bu döküman var olan geometrilerinize buffer tampon alanını nasıl oluşturmanız gerektiğini öğretmektedir

Tek Gometri İçin Buffer Uygulamak
Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

Buffer, tek bir geometrinin veya bir bölgedeki tüm geometrilerin belli bir mesafeye göre analizinin yapılması için gerekli olan bir işlemdir. Farklı bir deyişle bir geometrinin belirli bir mesafeye göre etki alanının incelenmesinde kullanılır.

1.Adım: Araçlar -> Buffer

Araçlar menüsü seçilerek Buffer butonuna tıklayınız.

Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak

2. Adım: Buffer Uygulama Paneli

Bu adım geometri kullanım yöntemine göre ikiye ayrılmaktadır.

2.1 Bir Geometri Seç

Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak

  1. Kullanım yöntemi bir geometri ise kullanıcı her seçimde yalnızca bir geometriye buffer uygulayabilir. Tüm geometrilere buffer uygulamak için 2.2 başlığını inceleyiniz.
  2. Buffer Uygulanacak Geometriyi Haritadan Seçmek için kullanıcı öncelikle yeşil butona basmalı ve harita üzerinden bir geometri seçmeli.
  3. Buffer uygulanacak geometrinin sağında, solunda veya çevresinde kaç metrelik buffer uygulanacağı girilmelidir.

2.2 Bir Katman Seç

Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak

  1. Geometri Kullanım Yöntemini bir katman seç olarak işaretleyiniz.
  2. Geometrilerin bulunduğu ve buffer uygulamak istenilen katman seçilmelidir.
  3. Buffer uygulanacak katmanın öznitelik tablosundan alınacak bir bilgi varsa ilgili sütun seçilmelidir. Bilgi yoksa bu bölümü boş bırakınız.
  4. Seçilen katmandaki birden fazla geometriye buffer uygulamak isteniyorsa Tüm Seçilmiş Geometriler, katmanda bulunan bütün geometrilere buffer uygulamak isteniyorsa Tüm Geometriler seçeneklerinden biri seçilmelidir.
  5. Buffer uygulanacak geometrinin sağında, solunda veya çevresinde kaç metrelik buffer uygulanacağı girilmelidir.
  6. Buffer uygulama işlemi sırasında mevcut katmanda değişiklik yapılmaması ve uygulamanın yeni bir katmanda incelenebilmesi için Yeni Bir Buffer Katmanı Oluşturulsun seçeneği işaretlenmelidir.

Yukarıdaki işlemler uygulandığında oluşturulan yeni katman, katman kutusuna eklenecektir.

Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak

Benzer Gönderiler

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme

Son Yazılar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM Ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşLem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme Ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme Ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme Ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Dosyası Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020