Bu döküman öznitelikte yapmış olduğunuz seçim ve filtrelemeleri nasıl farklı renklerde gösterebileceğinizi öğretmektedir.

Filtrelenen Geometrilerin Rengini Değiştirme
Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımında öznitelik tablosunda renk değiştirme işlemi görmek istediğiniz geometriyi harita üzerinde devamlı olarak odaklanabilmenizi sağlar. Kendi mantığınıza göre dilerseniz tematik bir görünüme dahi ulaştırabilirsiniz. Renklendirme işlemi kullanıcıya 6 farklı seçenek sunmaktadır. Bunlar;

  1. Hepsini Renklendir
  2. Seçilenleri Renklendir
  3. Filtrelenenleri Renklendir
  4. İlk Rengine Dön
  5. Seçilmişleri Gizle
  6. Seçilmemişleri Göster

Aşağıda ki görselde renklendirme seçenekleri numara sıralarına göre gösterilmiştir.

1.Hepsini Renklendir

Hepsini Renklendir seçeneği listede yer alan tüm kayıtların rengini değiştirmektedir.

Aşağıdaki görselde de tabaka rengindeki değişimi göstermek için öncesi ve sonrasında olmak üzere seçeneğin örneklemesi yapılmıştır.

2. Seçilenleri Renklendir

Seçilenleri Renklendir seçeneği listede seçili olan tüm kayıtların rengini değiştirmek için kullanılır.

Aşağıdaki görselde de tabaka rengindeki değişimi göstermek için öncesi ve sonrasında olmak üzere seçeneğin örneklemesi yapılmıştır.

3. Filtrelenenleri Renklendir

Filtrelenenleri Renklendir seçeneği listede filtrelenmiş tüm kayıtların rengini değiştirmek için kullanılır.

Aşağıdaki görselde de “kargir” filtrelemesi yapılmış olup tabaka rengindeki değişimi göstermek için öncesi ve sonrasında olmak üzere örneklemesi yapılmıştır.

4. İlk Rengine Dön

İlk Rengine Dön seçeneği tüm kayıtları katmanın başlangıçta sahip olduğu ilk rengine geri çevirmek için kullanılır.

Aşağıdaki görselde de örnek bir uygulaması gösterilmiştir. Bu örnekte değiştirilmiş renk kahverengi sahip olduğu ilk renk ise mavidir.

5. Seçilmemişleri Gizle

Seçilmemişleri Gizle seçeneği listede seçilmiş geometrileri gösterirken seçilmemiş olanları gizlemek için kullanılır. Amacı çok kalabalık haritalarda sadece seçilmiş geometrilere yoğunlaşabilmek için yapılmış bir özelliktir.

Aşağıda ki görselde örneklendirilerek gösterilmiştir.

6. Seçilmemişleri Göster

Seçilmemişleri Göster seçeneği listede seçimin dışında kalmış olan geometrileri gösterirken seçilmişleri gizlemek için kullanılır. Amacı çok kalabalık haritalarda sadece seçilmiş geometrilere yoğunlaşabilmek için yapılmış bir özelliktir.

Aşağıda ki görselde örneklendirilerek gösterilmiştir.

Benzer Gönderiler

Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme

Son Yazılar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM Ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşLem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme Ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme Ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya Ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme Ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme Ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Dosyası Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020