Altlık haritaların sistem üzerinde nasıl eklenip kullanılacağını öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımında haritaya altlık ekleme işlemi Veri menüsünde yer alan Altlık Ekle butonuna tıklayarak yapılmaktadır.

Aşağıdaki görselde Altlık Ekle butonunun yeri gösterilmiştir.

Altlık Haritaların Kullanımı Ve Haritaya Eklenmesi

1.Bölüm: Ücretsiz Altlık Listesi Paneli

Altlık Ekle butonuna tıklandıktan sonra ekranın sağ tarafında açılan panelde Ücretsiz Altlık Listesi bulunmaktadır. Bu altlıkları haritaya eklemek için Haritaya Ekle butonuna basılır.

Aşağıda ki görselde de Haritaya Ekle butonun yeri gösterilmiştir.

Altlık Haritaların Kullanımı Ve Haritaya Eklenmesi

Yukarıdaki işlemden sonra altlık tabaka kutusuna eklenecektir.

Aşağıdaki görselde de gösterilmiştir.

Altlık Haritaların Kullanımı Ve Haritaya Eklenmesi

Listede yer alan altlıklar herhangi bir değişikliğe uğramadan direkt olarak kaynağından ücretsiz olarak sunulmakta olup GISLayer yazılımı bu kaynakları kullanarak herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Listede Yer Alan Altlıklar

 1. Google Street
 2. Google Terrain
 3. Google Hybrid
 4. Open Street Map
 5. Mapnik
 6. France
 7. HOT
 8. Topo
 9. Cycle Map
 10. Transport
 11. Transport Dark
 12. Landscape
 13. Outdoors
 14. Pionner
 15. Toner Background
 16. Toner Lite
 17. WaterColor
 18. Statemen Terrain
 19. Statemen Terrain BG
 20. ESRI World Street
 21. ESRI De Lorme
 22. ESRI Worl Topo
 23. ESRI Worl Imagery
 24. ESRI Worl Terrain
 25. ESRI Shaded Relief
 26. ESRI Physical
 27. ESRI Ocean
 28. ESRI Nat Geo
 29. ESRI World Gray
 30. CartoDB Positron
 31. CartoDB Dark
 32. CartoDB Voyager

İlişkili Dokümanlar

Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma