GISLayer yazılımında paylaşılan dosyalar üzerinde gerçek zamanlı olarak geometri ekleme, düzenleme, silme işlemleri yapılabilir. Değişiklikleri diğer kullanıcılar anlık olarak görebilir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GisLayer yazılımında paylaşım yapılan dosya üzerinde gerçek zamanlı olarak ortak çalışma yapılabilir. Kullanıcılar birbirlerinin yaptığı değişiklikleri anlık olarak görebilirler.

1.Adım: Ortak Dosya Kullanımı

Paylaştığınız bir dosyayı paylaşan taraf ve paylaşılan taraflar haritalarına ekledikten sonra birbirlerinin yaptıkları değişiklikleri izleyebilirler.

1.1. Paylaşılan Dosyanın Haritaya Eklenmesi

Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme

Paylaşılan dosyayı haritaya eklemek için ‘veri’ ana menüsünde ‘Paylaşım Dosyaları’ butonuna tıklanır. Ekle butonu ile çalışılmak istenen dosya haritaya eklenir.

Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme

Artık katman üzerinde işlem yapılabilir. Yapılan değişiklikler diğer kullanıcılarda gerçek zamanlı olarak görülecektir. Bundan sonraki kısımda örnek bir çalışma yapılacaktır. Paylaşımı olan bir katman iki kullanıcı tarafından haritaya eklenmiştir. Birinci kullanıcı tarafından haritaya geometri ekleme, düzenleme ve silme gibi işlemler uygulanacaktır.

1.2. Geometri Ekleme

İlk kullanıcı tarafında geometri ekleme işlemi yapılır.

Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme

Geometri çizildiği an da diğer kullanıcıya da iletilir ve kim tarafından eklendiği bildirim ile bildirilir.

Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme

Not: Çizilen geometri sisteme kayıt edilene kadar o geometri üzerinde başka bir kullanıcı işlem yapamaz.

1.3. Geometri Düzenleme

Bir geometri üzerinde düzenleme işlemi yapıldığı zaman aynı anda diğer kullanıcılara da iletilir.

Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme

Düzenleme işlemi bitirildiği anda diğer kullanıcılara bildirim gider ve geometri değiştirilir.

Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme

Not: Düzenleme işlemi bir kullanıcı tarafından yapıldıktan sonra o geometri sisteme yeni hali ile kayıt edilene kadar başka bir kullanıcı o geometri üzerinde işlem yapamaz.

1.4. Geometri Silme

Bir kullanıcı tarafından geometri silindiği zaman gerçek zamanlı olarak diğer kullanıcıların haritasından da silinir.

Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme

Silme işlemi yapıldığı anda diğer kullanıcılara bildirim gider ve geometri haritadan silinir.

Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma