GISLayer yazılımında sisteme kayıt edilen dosyalar diğer kullanıcılar ile paylaşılabilir. Bu sayede birden fazla kullanıcı aynı dosya üzerinde ortak çalışma yürütebilir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer sisteminde kayıtlı olan dosyalarınızı diğer kullanıcılar ile paylaşarak çalışmalarınızın yöntemini kolaylaştırabilir, projelerinizin verimini arttırabilirsiniz. Aynı dosya üzerinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

1.Adım: Sistem Dosyası Paylaşma

Sistem dosyalarınızı paylaşmak için öncelikle sistem dosyaları listesi açılır. Sistem dosyalarını görüntülemek için ‘veri’ üst menüsünde yer alan ‘Dosyalarım’ butonuna tıklanır.

Sistem Dosyası Paylaşma

Listelenen katmanların yanında sil, paylaş ve aktif etme butonları bulunur. Dosyayı paylaşmak için paylaşılmak istenen dosyanın yanında yer alan paylaş butonuna tıklanır.

Sistem Dosyası Paylaşma

2.Adım: Dosya Paylaşım Ekranı

Sistem Dosyası Paylaşma

  1. Kullanıcı arama

  2. Geometri ekleme yetkisi

  3. Geometri düzenleme yetkisi

  4. Geometri silme yetkisi

  5. Dosya indirme yetkisi

Açılan panelde kullanıcı arama kısmından paylaşmak istediğiniz kullanıcıyı arayabilirsiniz. Ayrıca paylaşım yaparken karşı tarafın yetkilerini seçebilirsiniz. Geometrik yetkiler ve diğer yetkiler olmak üzere 2 çeşit ana yetki bulunmaktadır. Geometrik yetkiler ise ekleme, düzenleme ve silme olarak 3’e ayrılır.

Yetkileri belirleyip paylaşılmak istenen kullanıcıları seçtikten sonra paylaş seçeneğine tıklanır.

Sistem Dosyası Paylaşma

Dosyanız seçtiğiniz kullanıcılar ile paylaşılmıştır. Diğer kullanıcılarda bu dosyayı kendi sistemlerinde görüntüleyebilirler.

İlişkili Dokümanlar

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma