Bu doküman elinizde var olan vektörel geometrileri oluşturan noktaları nasıl listeleyeceğinizi öğretmektedir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

1. Adım: Araçlar -> Nokta Dökümü

Araçlar menüsünden Nokta Dökümü işlemini seçiniz.

Geometri Ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması

2. Adım: Nokta Oluşturma ve Toplama Paneli

Bu panelin iki farklı kullanım yöntemi mevcuttur. Kullanıcılarımız ihtiyaçlarına bağlı olarak haritaya attıkları noktaları veya bir katmanda bulunan tüm noktaların dökümünü oluşturabilirler.

2.1. Haritadan Nokta Toplamak

Geometri Ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması

  1. Kullanılan yöntem Haritadan Nokta Toplamak olmalıdır.
  2. Noktaların ekleneceği katmanı listeden seçebilirsiniz.
  3. Noktaları Toplamaya Başla butonuna tıklayıp haritadan noktalar işaretleyebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra Noktaları Toplamayı Bitir butonuna tıklayınız.
  4. İndir butonuna tıklayarak toplanan nokta bilgileri indirilir.

Haritaya eklediğiniz noktalar panelin alt kısmında listelenir.

2.2. Nokta Dökümü Oluştur

Geometri Ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması

  1. Kullanılan yöntem Nokta Dökümü Oluştur olmalıdır.
  2. Kullanılan katmanı listeden seçebilirsiniz.
  3. Listele butonuna tıklayınız. Katmanda bulunan noktalar panelin alt kısmında listelenir.
  4. Yeni Katmanda Oluştur butonuna tıklayarak noktalar yeni bir katmanda oluşturulur.
  5. İndir butonuna tıklayarak toplanan nokta bilgileri indirilir.

İlişkili Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma