Haritada Çember, Dikdörtgen, Kare, Özel Çokgen, Yay ve Elips Çiziminin nasıl yapılacağını öğretir.

Admin 10.03.2020 Kategori : WEB CBS Eğitim Dökümanları

GISLayer yazılımında özel geometrik çizimler yapabilmek için aynı zamanda vektörel bir katmanın katman kutunuzda var olması gerekmektedir. Eğer vektörel katmanınız yok ise

Veri -> Yeni Katman

butonuna tıklanarak açılan panelden yeni katman oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki görselde yeni katman oluşturma panelinin yeri gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi

1.Adım: Vektörel Katmanın Aktifleştirilmesi

Sistem üzerinden oluşturulan ve ya dosyalar aracılığı ile yüklemiş olduğunuz vektörel verileriniz aynı zamanda çizim yapmanızı sağlayacak olan katmanlardır. Belirlediğiniz katman üzerinden çizim yapabilmek için öncelikle katmanı aktifleştirmemiz gerekir. İlgili katmanın yanında bulunan radyo buton seçilerek katmanı aktif hale getirebilirsiniz.

Aşağıdaki görselde de radyo butonun yeri gösterilmektedir.

Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi

2.Adım: Vektörel Katmanın Düzenleme ve Çizim Özelliğini Açmak

Vektörel katmanın düzenleme ve çizim özelliğini açmak için katman kutusu panelinde üst buton grubunda bulunan kalem simgesine tıklamanız gerekmektedir. Kalem simgesine tıklandıktan sonra ilgili katmanın sağ buton grubunda kalem simgesi belirecektir. Bununla birlikte bu katman artık düzenlenebilir ve çizim yapılabilir durumda olduğu anlamına gelir. Katmanın aktifleşmesi ile birlikte düzenle menüsü açılmış olacaktır. Özel çizimler genellikle poligon oluşturan çizimlerdir.

Aşağıdaki görselde de numaralandırılan işlem adımları sonucunda katmanın düzenleme modu aktif olduğu gösterilmektedir.

Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi

3.Adım: Düzenle Panelinde Özel Çizim Modlarının Tanıtılması

Katmanı düzenlenebilir yaptıktan sonra otomatik olarak Düzenle paneli açılacaktır. Bu panelde çizim yapabilmek için GISLayer yazılımı bize altı adet özel çizim seçeneği sunmaktadır. Bunlar;

  1. Çember Çiz
  2. Dikdörtgen Çiz
  3. Kare Çiz
  4. Özel Çokgen Çiz – ( Üçgen ve İstediğiniz Sayıda Özel Çokgen)
  5. Yay Çiz
  6. Elips Çiz

Modları bulunmaktadır. Modlarımız içerisin Özel Çokgen Çiz Modunda yazılım bize kenar bilgisi kullanılmak istendiğinde kullanıcıya oluşturulması istenen kenar sayısı sorulmaktadır. Örneğin sekizgen çizecek olursak kenar bilgisi “8” girilir.

Aşağıdaki görselde de bu modların yerleri gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi

Çizim işlemi bitmiş ise kullanıcı düzenleme modunu Durdur butonuna basarak durdurabilir.

Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi

Aşağıdaki görselde de özel geometrik şekillerin çiziminin örneği gösterilmiştir.

Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi

İlişkili Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma

Diğer Dokümanlar

Yeni Bir Vektör Katman Oluşturma
Vektörel Dosya Ekleme
Katman Kutusu Kullanımı
WFS Servisi Ekleme
WMS Servisi Ekleme
XYZ Tile Servisi Ekleme
PBF ve MVT Vektör Tile Servisi Ekleme
Altlık Haritaların Kullanımı ve Haritaya Eklenmesi
TUCBS Altlık Haritalarını Ekleme
TKGM ve HGM Altlık Haritalarını Ekleme
Harita Üzerinde Vektörel ÇIzim Yapma
Harita Üzerinde Özel Geometrik Şekilller Çizimi
Harita Üzerinde Alan ve Uzunluk Ölçümü Yapma
Harita Üzerinden Vektörel Verilerin Bilgisini Alma
Harita Üzerinden Vektörel Seçim Yapmak
Harita Üzerinde TKGM Parsellerini Bulmak
Katmanların Görünürlük Hiyerarşisini Belirleme
Geçmişte Kullanılmış Katmanları Tekrar Ekleme
Vektörel Katman Öznitelik Tablosunu Görüntüleme
Öznitelik Tablosunda Seçim İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Silme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Kayıt Gösterme İşlemleri
Öznitelik Tablosunda Renk Değiştirme İşlemleri
Öznitelik Tablosunu Dışarı Aktarma
Ülke, İl, İlçe Ve Mahalleleri Geometrik Olarak Elde Etmek
Haritadan Open Street Map (OSM) Vektörel Verileri İNdirme
Ülke Paftalama Sistemi
Geometrilere Buffer Tampon Alanı Uygulamak
İki Geometri Arasındaki Geometrik Farkı Bulma
Geometrileri Belirli Bir Merkez Etrafında Çevirme
Geometrileri Başka Konuma Taşımak
Geometrileri Basitleştirmek
Bezier Kullanimi
Nokta Yüksekliklerine Göre Arazinin ÜçGen Modelinin Oluşturulması
Bir Alan İçErisinde Nokta, ÜçGen Ve Kare Gridler Oluşturma
Çevrimdışı Kullanım İçin Harita İndirme
Geometri ve Katmanların Nokta Dökümünün Oluşturulması
Katmanları GeoJson Olarak Görüntüleme
GeoTiff Görüntüleme
Overpass API Kullanımı
İşlem Yapılan Verileri Filtreleme
WFS-T Servisi Ekleme
Harita Rengi Değiştirme
Raster Renk Bilgisi
Sistem Dosyası Kaydetme ve Görüntüleme
Sistem Dosyalarını Listeleme ve Haritaya Ekleme
Sistem Dosyası Paylaşma
Paylaştığınız Dosya ve Kişileri Görüntüleme
Paylaştığım Dosya Görüntüleme, Haritaya Ekleme ve Silme
Paylaşılan Dosyayı Haritaya Ekleme ve Paylaşım Durdurma
Gerçek Zamanlı Geometri Ekleme, Düzenleme, Silme
Sistem Dosyası Değişikliği Geri Göndermek
Log Tablosunu Görüntüleme
Bir Haritayı Herkese Açmak - Harita Yayınlamak
Herkesle Paylaşılan Haritaları Listeleme
Yay ÇIzme

56-Yay ÇIzme

10.03.2020
Kalan GISMoney Görüntüleme
Kayıt Olma

58-Kayıt Olma

10.03.2020
Raster Dosya Yükleme
Uzaktan Algılama Analizleri
Harita Çıktısı Alma
Katman Birleştirme
Katman İçerisinde Sorgulama
Katman Görünümü Stillendirme
Grafik Analizler Uretme
Yoğunluk Haritası
Tematik Harita

67-Tematik Harita

10.03.2020
Koordinat Dönüşümü
Eş Yükselti Eğrisi - İzohips Oluşturma
Haritaya Katalog Dosyası Ekleme
Katalog Oluşturma
Sistem Ayarları
Elle Çizim Yöntemleri
Google POI Noktası Toplama
Yüzeyin Yükseklik Profilini Oluşturma
Katmanları Dosya Olarak İndirme
Geometriler Arasındaki Kesişimi Bulma